Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Tlačové správy 2018

Tlačová správa Handlová 14.12.2018 Na ustanovujúcom zastupiteľstve novozvolení zástupcovia mesta zložili sľub, schválili členov mestskej rady, predsedov stálych komisií pri mestskom zastupiteľstve, sobášiacich a plat primátorke

Ustanovujúce a 1. zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Handlová vo volebnom období 2018-2022 sa konalo v pondelok 10.12.2018. Rokovanie otvoril primátor mesta Rudolf Podoba a po prečítaní výsledkov volieb z 10.11.2018 predsedom mestskej volebnej komisie Jozefom Tonhauserom a odznení hymny Slovenskej republiky zvolení zástupcovia mesta zložili zákonom stanovený sľub. Mestské insígnie prevzala primátorka mesta Silvia Grúberová a devätnásť poslancov, z ktorých je sedem novozvolených a dvanásť opakovane zvolených. Celú tlačovú správu nájdete na stiahnutie po kliknutí sem. Fotogalériu zvolených zástupcov mesta na obdobie 2018-2022 nájdete po kliknutí sem

Tlačová správa Handlová 7.12.2018 Handlová má schválený vyrovnaný rozpočet bez veľkých investícií. O tých rozhodnú nastávajúci predstavitelia samosprávy zvolení v novembrových voľbách

42. zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Handlová bolo posledným vo volebnom období 2014-2018. Konalo sa podľa schváleného plánu zasadnutí vo štvrtok 6.decembra 2018 vo veľkej zasadacej miestnosti MsÚ Handlová s desiatimi bodmi rokovania. Rokovanie viedol primátor mesta Rudolf Podoba a zúčastnilo sa ho sedemnásť poslancov. Rozpočet Handlovej na rok 2019 je vyrovnaný. Celú tlačovú správu nájdete na stiahnutie po kliknutí sem.

Tlačová správa Handlová, 3.12.2018, Handlová si 100. výročie ukončenia 1 sv. vojny uctila opravou Pomníka obetiam 1. sv. vojny na mestskom cintoríne

V závere roka 2017 samospráva mesta Handlová, prostredníctvom Oddelenia regionálneho rozvoja  pripravila spoločne s Krajským pamiatkovým úradom, pracovisko Prievidza projekt na reštaurovanie Pomníka  1. svetovej vojny umiestnený na Mestskom cintoríne. Predkladaný projekt v celkovej výške 8 500 € s komplexne vypracovanou dokumentáciou bol schválený v dotačnej schéme MK SR v grantovom programe „Obnovme svoj dom“ a podporený výškou 5 000 €. Súčasťou  projektu sa stala nutná úprava okolitej zelene a chodníka okolo pomníka, ktorú dofinancovalo mesto zo svojho rozpočtu. Pomník venovaný obetiam 1. svetovej vojny po vykonaných reštaurátorských prácach akademického sochára Dušana Hagaru bude verejnosti odhalený v stredu 5. decembra 2018 o 11.00 h na Mestskom cintoríne v Handlovej. Celú tlačovú správu nájdete na stiahnutie po kliknutí sem.

Tlačová správa Handlová, 30.11.2018 Čestné uznanie za zrekonštruovanú vežu Kostola sv. Kataríny si prevzal handlovský správca farnosti ThLic. Peter Repa

V Bratislave sa v priestoroch Dvorany MK SR v štvrtok 29. novembra 2018 uskutočnilo po 13 krát slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže Fénix - Kultúrna pamiatka roka 2017. Vyhlasovatelia boli Ministerstvo kultúry SR, Slovenský plynárenský priemysel, Nadácia SPP a Združenie historických miest a obcí Slovenska.Celú tlačovú správu nájdete na stiahnutie po kliknutí sem.

Tlačová správa Handlová, 20.11.2018 Prvé, ustanovujúce mestské zastupiteľstvo v Handlovej po voľbách sa bude konať 10. decembra 2018

Pripraviť samosprávu na plynulé odovzdanie a prebratie množstva kompetencií a určiť program ustanovujúceho mestského zastupiteľstva bolo predmetom stretnutia súčasného primátora mesta Ing. Rudolfa Podobu (SMER-SD) a novozvolenej primátorky mesta Mgr. Silvie Grúberovej (NEKA). Pracovné stretnutie sa konalo z iniciatívy úradujúceho primátora v piatok 16.11.2018 na mestskom úrade v Handlovej. Celú tlačovú správu nájdete na stiahnutie po kliknutí sem

Tlačová správa Handlová, 12.11.2018  Výsledky a priebeh volieb do orgánov samosprávy mesta Handlová

V sobotu 10.11.2018  k volebným schránkam prišlo v Handlovej spolu 5609 voličov zo 14 218 oprávnených, čo predstavuje 39,45 % volebnú účasť. Celú tlačovú správu s vyjadrením  vyjadrením úradujúceho primátora mesta nájdete na stiahnutie po kliknutí sem. Podrobné výsledky volieb nájdete po klinutí sem

Tlačová správa Handlová, 26.10.2018 Rokovanie poslancov bolo venované handlovským školským zariadeniam

40. zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Handlová v tomto volenom období sa konalo vo štvrtok 25. októbra 2018 vo veľkej zasadacej miestnosti MsÚ Handlová  s desiatimi bodmi rokovania. Rokovanie viedol  primátor mesta Rudolf Podoba a bolo prevažne venované výsledkom škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta za minulý šk. rok, ale aj zmene rozpočtu, zimnej údržbe komunikácií a schvaľovaniu oceňovaní Handlovčanom. Celú tlačovú správu nájdete na stiahnutie po kliknutí sem.

Tlačová správa Handlová, 22.10.2018 Monografia mesta Handlová získala hlavnú cenu v súťaži

V Slovenskej národnej knižnici v Martine sa konalo v piatok 19. októbra 2018 slávnostné vyhodnotenie 10. ročníka celoštátnej súťaže Slovenská kronika 2018. Prvá, a zatiaľ jediná monografia mesta Handlová, ktorá vyšla koncom roka 2017, získala hlavnú cenu v kategórii monografia. Súťaž je zameraná na tvorbu kroník, monografií obcí a miest v Slovenskej republike. Celú tlačovú správu nájdete na stiahnutie po kliknutí sem. Propozície súťaže nájdete po kliknutí sem.

Tlačová správa Handlová, 19.10.2018 Deň otvorených dverí 2018 v samospráve mesta Handlová alebo:  Odpad? Triedim!

Predchádzajúce ročníky Dňa otvorených dverí (DOD)v samospráve Handlovej potvrdili svoje opodstatnenie. 14 ročníkov sa môže spolu pýšiť desiatkou tisícok návštevníkov, zväčša z radov žiakov handlovských škôl. Dvere do organizácií zriadených mestom sa opäť v Handlovej otvorili v utorok 16. októbra 2018 v čase od 8.30 h, kedy sa začal v Handlovej po druhýkrát EKOTOPFILM v Dome kultúry mesta Handlová, spojený s Junior festivalom pre školy, ktorý navštívilo spolu 860 školákov z handlovských základných a stredných škôl. Mestské organizácie pripravili prezentácie svojej činnosti a témou tohto ročníka bolo triedenie odpadu. Novinkou bola návšteva rodiny Gričovcov a na diskusii v dome kultúry odzneli zaujímavé informácie o triedení -netriedení odpadu v meste, ktoré by ste mali poznať.  Celú tlačovú správu nájdete na stiahnutie po kliknutí sem.

Tlačová správa, Handlová 3.9.2018 HAHADU 2018: Duatlon s dobrovoľným štartovným, ktoré pomôže Martinke

V sobotu 8. septembra 2018 má príležitosť každý, kto má rád cyklistiku a beh zdolať handlovské kopce na HAHADU 2018, v poradí 7. ročníku športového podujatia. Cieľom organizátorov je pritiahnuť hlavne deti k športu v krásnom prostredí handlovských kopcov. Vybrať si môžete detský minibeh, duatlon, duatlon štafetu, handlovskú krosdesiatku alebo handlovskú MTB dvadsiatku a symbolický okruh. Tento rok je výška štartovného dobrovoľná a celé štartovné poputuje Martinke. Štartuje sa o 10.00 h na Strelnici za Handlovou, pre deti sú pripravené zábavné atrakcie. Celú tlačovú správu nájdete na stiahnutie po kliknutí sem.

Tlačová správa Handlová, 23.8.2018, Handlová pozýva na Bubble day, Kratochvíľky, stavia ihriskostĺp

Bubble day už po tretíkrát príde na handlovské námestie. Bublinový projekt prichádza s novinkou, viac ako dvadsiatka dobrovoľníkov z Handlovej pripravila opäť zaujímavý program a pozýva širokú verejnosť na vytvorenie nových rekordov. Mesto Handlová odovzdá verejnosti štyri nové ihriská, z toho tri sú financované mestom a jedno pridala Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. v rámci nadácie VEOLIA, nebudú chýbať Kratochvíľky. Všetko v piatok 24. augusta od 15.00 h na Námestí baníkov v Handlovej. Celú tlačovú správu nájdete na stiahnutie po kliknutí sem.

Tlačová správa Handlová, 20.8.2018 Handlová hľadá výnimočných Handlovčanov. Chce im udeliť verejné uznania

Poslanecký zbor mesta Handlová na svojom septembrovom zastupiteľstve (27. septembra 2018) bude rozhodovať o tom, komu udelí verejné uznania mesta. Tradične sú od r.2006 v novembri pri príležitosti Handlovských Katarínskych dní ocenení Handlovčania, ktorí významne prispeli k rozvoju mesta a šíria dobré meno Handlovej doma i v zahraničí. Do konca augusta môže návrhy na udelenie ocenení zasielať verejnosť. Celú tlačovú správu nájdete na stiahnutie po kliknutí sem. Formulár na zaslanie návrhu na udelenie ocenenia nájdete po klinutí sem

Tlačová správa Handlová, 16.8.2018 Školy sú kľúčové

Prostredie troch handlovských základných škôl, ktoré zriaďuje mesto Handlová, sa dlhodobo
zlepšuje. Dve z troch škôl sú zateplené, všetky majú vymenené okná, upravuje sa interiér,
rekonštruujú telocvične, každá škola má vo svojom areáli multifunkčné ihrisko. Interaktívne tabule v mnohých triedach nahradili tie klasické. Viac ako tisícka handlovských žiakov sa každoročne posadí do čistých tried, ktoré vďaka ich riaditeľom a zriaďovateľovi ponúkajú kvalitnejšie prostredie na vzdelávanie a mimoškolské aktivity. Mesto Handlová upriamilo svoju pozornosť na stav učební jednej z troch svojich škôl, predložilo projekt, bolo úspešné a získalo pre ZŠ Školská viac ako 130 tis Eur.  Vynovené učebne by mali deti využívať od apríla budúceho roka. Výbavu nových učební budú tvoriť stovky položiek a je zaujímavá. Nebude chýbať resuscitačná figurína, 3D tlačiareň ani sada na znázornenie využitia obnoviteľnej energie. Celú tlačovú správu nájdete na stiahnutie po kliknutí sem.

TS Handlová, 13.8.2018  Pamätný deň venovaný obetiam banských nešťastí v Handlovej si uctili desiatky delegácií. Primátor Handlovej vyzýva vládu SR k spoločnej realizácii transformácie baníckej hornej Nitry

Pamätný deň Slovenskej republiky - Deň obetí banských nešťastí v Handlovej nazvali Deň bielych ruží. V Handlovej si ho pripomenuli v piatok 10. augusta 2018 pri Pamätníku baníkom na Ul. 29. augusta desiatky delegácií a verejnosť s kyticami ruží a vencami. S príhovorom vystúpil primátor mesta Handlová Rudolf Podoba, ktorý okrem iného vyzval vládu SR a kompetentných k spoločnej realizácii cieľov pre transformáciu tohto baníckeho regiónu. Pri tomto pietnom mieste sa zišlo v horúcom letnom dni približne dvesto prítomných. Celú tlačovú správu nájdete na stiahnutie po kliknutí sem.

Tlačová správa Handlová, 31.7.2018 V Handlovej sa pre vysoké teploty polievajú miestne komunikácie. Druhá kosba verejnej zelene je pozastavená

V súvislosti s predpokladanými tropickými teplotami, ktoré majú dosiahnuť počas dňa viac ako 33°C a vyhlásením 1. stupňa výstrahy pred vysokými teplotami Slovenským hydrometeorologickým ústavom sa budú v Handlovej polievať v termíne od 31.7 do 2.8.2018 miestne komunikácie. Polievanie bude realizované v prípade pretrvávania vysokých teplôt a pri vyhlásení výstrahy na vysoké teploty. Celú tlačovú správu nájdete na stiahnutie po kliknutí sem.

Tlačová správa Handlová, 25.7. 2018 Vyberte sa s bielou ružou do Handlovej

10. august je zapísaný v slovenskom kalendári ako pamätný deň - Deň obetí banských nešťastí Slovenskej republiky. Tento pamätný deň reaguje najmä banícku tragédiu, ktorá sa udiala 10.8.2009 v bani Handlová. Pri výkone svojho povolania zahynulo 20 baníkov a záchranárov. Každoročne si tento pamätný deň v Handlovej pripomína pietnou spomienkou pri Pamätníku baníkom viac ako stovka zástupcov mesta, Národnej rady Slovenskej republiky, vlády Slovenskej republiky, predstaviteľov samospráv, inštitúcií a verejnosť. Pamätný deň si v Handlovej pripomínajú po ôsmykrát ako Deň Bielych  ruží v piatok 10.8.2018. Celú tlačovú správu nájdete na stiahnutie po kliknutí sem.

Tlačová správa Handlová, 19.7.2018 V Handlovej sa v lete bude nakrúcať film

Handlová sa počas leta stane miestom nakrúcania filmu  "Leto s Bernardom". Hraný celovečerný film je určený do kín a televízie, na Slovensku bol podporený Audiovizuálnym fondom a RTVS a vzniká v slovensko-nemeckej koprodukcii. Za slovenskú stranu je producentom filmu spoločnosť Silverart, s.r.o. Režisérkou filmu je Slovenka žijúca v Nemecku Martina Saková, ktorá je zároveň aj spoluautorkou scenára. V meste Handlová plánuje štáb nakrúcať v období od 28. júla do 25. augusta 2018. Celú tlačovú správu nájdete na stiahnutie po kliknutí sem.

Tlačová správa Handlová, 11.7.2018 V handlovských základných školách si prevzala vysvedčenie viac ako tisícka žiakov, stovky prospeli s vyznamenaním. Cez prázdniny sa bude robiť údržba škôl

Handlovská samospráva je zriaďovateľom troch základných škôl (ZŠ) a základnej umeleckej školy (ZUŠ). V posledný deň školského roka 2017/2018 si prevzalo vysvedčenie spolu 1131 žiakov základných škôl, z čoho prospelo s vyznamenaním 431 žiakov a pochvaly od riaditeliek škôl resp. triednych učiteľov za reprezentáciu školy, mimoškolské aktivity a samozrejme aj za výborný prospech si prevzalo 395 žiakov. Základná umelecká škola v Handlovej odovzdala spolu vysvedčenia vo všetkých štyroch umeleckých odboroch (hudobnom, výtvarnom, tanečnom a literárno-dramatickom) 298 žiakom, z ktorých 267 prospelo s vyznamenaním. Celú tlačovú správu nájdete na stiahnutie po kliknutí sem.

Handlová 28.6.2018 Handlovskí poslanci rokovali pred prázdninami vypočuli si otázky obyvateľov na tému rekonštrukcie plavárne, výstavby nákupného centra

Vo štvrtok 28. júna 2018 sa vo Veľkej zasadacej miestnosti Mestského úradu Handlová konalo 38. rokovanie Mestského zastupiteľstva mesta Handlová. Handlovskí poslanci prerokovali okrem iného určenie počtu poslancov MsZ mesta Handlová pre volebné obdobie 2018 - 2022 a určenie volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy mesta 2018, upravili výšku príspevku na úhradu stravy v materskej škôlke. Rokovanie  s deviatimi bodmi viedol primátor mesta Ing. Rudolf Podoba a v závere obyvatelia diskutovali aj na tému výstavby kúpaliska, nákupného centra a handlovského parku. Celú tlačovú správu nájdete na stiahnutie po kliknutí sem.

Handlová 21.6.2018 Ako sa robí Cesta rozprávkovým lesom sa chodili učiť do Handlovej. Rodinné podujatie organizujú Handlovčania po štyridsiatykrát a verejne pozývajú tých, ktorí stáli pri jeho zrode

V sobotu 23. júna 2018 sa od 10.00 h sa na lúke na Jednej studničke bude konať 40. ročník podujatia Cesta rozprávkovým lesom. Handlová pozýva prvých organizátorov, deti, rodičov a starých rodičov a všetkých štyridsiatnikov. Prvý vstup do lesa bude o 10.30 h, posledný o 13.00 h a okrem rozprávkovej cesty lesom ponúkajú organizátori lúku plnú atrakcií a hier. O 12.40 h by sa pódium malo zaplniť 40tnikmi a tými, ktorí stáli pri zrode podujatia. Celú tlačovú správu nájdete na stiahnutie po kliknutí sem.

Handlová, 18.6.2018 Na strelnici v Handlovej súťažili aj majstri sveta

Mariette, Kuchenreuter, Cominazzo, Donald Malson sú disciplíny strelcov z historických zabraní. Majú rôzne názvy, ktoré vznikajú podľa historických udalostí, výrazných osobností. Nastrieľať z historických zbraní čistú stovku dokážu majstri, ktorí majú nielen pevnú ruku, ale sú aj tak trochu chemici. „Namiešať“ správnu zmes pušného prachu, doplniť vlastnoručne vyrobenými olovenými guľami robí zo súťažiacich nielen majstrov strelcov. Slovenský strelecký zväz, Slovenská asociácia strelcov z predoviek a Športovo – strelecký klub Handlová organizovali v sobotu 16. júna 2018 na handlovskej strelnici 7. kolo Prvej streleckej ligy historických zbraní. Celú tlačovú správu nájdete na stiahnutie po kliknutí sem.

Handlová, 18.6.2018 Čestným darcom krvi sa poďakoval primátor Handlovej v obradnej sieni mesta. Darovať krv môžete v Handlovej už tento piatok

Vďaku čestným darcom krvi uplynulý týždeň prejavil na troch stretnutiach primátor Handlovej Rudolf Podoba. Na jeho pozvanie sa zišli na pôde mesta darcovia, ktorí v období rokov 2012 -2017 získali od Slovenského červeného kríža bronzovú, striebornú, zlatú, diamantovú Janského plaketu a Kňazovického medailu. Spolu obdržali pozvanie 119 darcovia z Handlovej. Celú tlačovú správu nájdete na stiahnutie po kliknutí sem.

Handlová, 15.6.2018 Kosenie 33 hektárov verejných priestranstiev spomalilo daždivé počasie. Pomôcť môžu obyvatelia

Začiatkom mája sa v Handlovej začalo s prvou z troch plánovaných kosieb verejných priestranstiev. Klimatické podmienky posúvajú plánované termíny kosieb a samospráva v spolupráci so správcom verejnej zelene HATER-HANDLOVÁ spol. s r.o. žiadajú obyvateľov o trpezlivosť a spoluprácu, hľadajú nových koscov. Celú tlačovú správu nájdete na stiahnutie po kliknutí sem.

Handlová, 15.6.2018 Bezpečnosť chodcov vs. verejná zeleň

Ulica M.R. Štefánika (popri železničnej trati) v Handlovej sa potom, čo bola odklonená ťažká nákladná doprava z centrálnej mestskej zóny stala frekventovanejšou. Situáciu sa z dôvodu bezpečnosti chodcov a plynulosti cestnej premávky mesto rozhodlo riešiť výstavbou nového chodníka a rekonštrukciou cesty Ul. Švermova (betónová časť komunikácie). Výmenou za bezpečnosť obyvateľov je výrub šiestich stromov na Ul. M.R. Štefánika. Celú tlačovú správu nájdete na stiahnutie po kliknutí sem.

Handlova, 31.5.2018 Poslanci Mestského zastupiteľstva mesta Handlová rozhodli o použití rezervného fondu.

Záverečný účet mesta Handlová poslanci schválili a rozhodli o použití rezervného fondu na rekonštrukciu prístreškov na autobusových zastávkach. Na troch základných školách v meste Handlová si po prvý krát v septembri do školských lavíc sadne 127 prvákov a bude opäť otvorený aj nultý ročník. Celú tlačovú správu nájdete na stiahnutie po kliknutí sem.

Handlová, 3.5.2018 Keď sa križujú inžinierske siete alebo porucha na vodovodnom potrubí opravená

V pondelok 30.4.2018 v popoludňajších hodinách pred plavárňou v Handlovej na Ul. 1. mája 99 vyvierala z chodníka voda. Na túto skutočnosť upozornili obyvatelia mesta. Celú tlačovú správu nájdete v súbore na stiahnutie po kliknutí sem.

Handlová, 2.5.2018 V handlovskej letnej čitárni s novinkou

Prečítať si knihu na námestí na terase si môžete aj toto leto.Mestská knižnica Handlová pozýva od 2. mája do Letnej čitárne. Príďte si posedieť s príjemnou knihou, bezplatne si prečítať noviny a časopisy. Letná čitáreň je otvorená v pracovných dňoch od 8.00 do 18.00 h na Námestí baníkov 3 (v Dome kultúry) až do konca septembra. Minulý rok bola otvorená po prvýkrát. Celú tlačovú správu nájdete v súbore na stiahnutie po kliknutí sem.

Handlová, 26.4.2018 Handlovskí poslanci upravili rozpočet  a boli informovaní o spôsobe vybavenia petície

V poradí 36. rokovanie Mestského zastupiteľstva mesta Handlová (MsZ) sa konalo podľa schváleného plánu zasadnutí vo štvrtok 26.4.2018. Rokovanie otvoril primátor mesta Rudolf Podoba. V dvanástich bodoch rokovania sa poslanci venovali tretej úprave rozpočtu mesta, novému Všeobecne záväznému nariadeniu mesta, ale aj informácii o petícii obyvateľov, týkajúcej sa pilotného projektu ekologických toaliet pre psov. Celú tlačovú správu nájdete v súbore na stiahnutie po kliknutí sem.

Tlačová správa Handlová 12.4.2018 V Handlovej zvolili hlavného kontrolóra mesta

Vo štvrtok 12. apríla 2018 sa vo Veľkej zasadacej miestnosti Mestského úradu Handlová konalo Mestské zastupiteľstvo mesta Handlová, na ktorom bol zvolený hlavný kontrolór mesta, nakoľko súčasnej hlavnej kontrolórke skončilo po šiestich rokoch funkčné obdobie. Rokovanie viedol primátor mesta Ing. Rudolf Podoba. Poslanci zvolili Ing. Danu Bedušovú. Celú tlačovú správu nájdete v súbore na stiahnutie po kliknutí sem.

Tlačová správa Handlová, 6.4.2018 Mestské organizácie v Handlovej bez elektriky. Mesto žiada o trpezlivosť

Vo štvrtok 12. apríla 2018 v čase od 7.30 h do 13.30 h bude v centre mesta Handlová prerušená distribúcia elektrickej energie, ktorá sa dotýka mestských organizácií. Mestské zastupiteľstvo, na ktorom sa bude voliť hlavný kontrolór, sa bude konať podľa plánu. Celú tlačovú správu nájdete v súbore na stiahnutie po kliknutí sem.

Tlačová správa Handlová, 1.3.2018 Nocľaháreň v Handlovej má svoje opodstatnenie

Handlovská samospráva dáva do pozornosti opäť službu nocľahárne pre ľudí bez domova. Nocľaháreň v mestskej neziskovej organizácii Jazmín v Handlovej funguje od novembra 2017 ako prevencia, aby ľudia bez prístrešia mali kde prespať v zimnom období. V Handlovej sa osvedčila. Minulé dve zimy nocľaháreň poskytla viac ako 700 nocľahov. Od novembra 2017 do februára 2018 spolu poskytla 204 nocľahov. Celú tlačovú správu nájdete v súbore na stiahnutie po kliknutí sem.

Tlačová správa Handlová, 1.3.2018 Kam kráča horná Nitra? Aj o tom bolo rokovanie handlovských poslancov

34. zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Handlová v tomto volenom období sa konalo  vo štvrtok 22. februára 2018 s pätnástimi bodmi rokovania. Otvoril ho primátor mesta Rudolf Podoba a trvalo do podvečerných hodín, diskutovali aj obyvatelia. Celú tlačovú správu nájdete v súbore na stiahnutie po kliknutí sem.


 

dnes je: 22.9.2019

meniny má: Móric

podrobný kalendár

webygroup

English version
Úvodná stránka