Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Regionálne oslavy Dňa baníkov a Banícky jarmok

Regionálne oslavy Dňa baníkov a Banícky jarmok

Deň baníkov 2019

Obzretie za našimi oslavami, alebo aké boli?

Najväčšie a najnavštevovanejšie podujatie v Handlovej je za nami. Tohtoročné oslavy Dňa baníkov s bohatým programom boli slnečné, plné dobrej nálady. Pekné počasie nás vylákalo na námestie k viac ako stovke predajných stánkov, oficiálnemu programu a pätnástim pódiovým hudobným vystúpeniam. Bolo z čoho vyberať od piatka 30. augusta do nedele 1. septembra 2019!

Oficiálny program osláv Dňa baníkov sa tradične začal v piatok pietou. Kladenie vencov k Pamätníku obetiam banských nešťastí na hornej Nitre na mestskom cintoríne otvorila svojim príhovorom primátorka mesta Silvia Grúberová. V úvode spomenula tohtoročné 110. výročie od začiatku priemyselnej ťažby uhlia v našom meste a vyzvala k zamysleniu: „Skúsme sa na tomto mieste zamyslieť: Kto je to baník? Aké má zručnosti? Aký má vzťah ku svojej práci?  V akom prostredí pracuje? Dnes sa v spoločnosti, hlavne medzi mladými ľuďmi, skloňujú povolania ako bloger, influencer, manažér sociálnych sietí. Ľudia pracujúci vo virtuálnom svete, odovzdávajú rýchle posolstvá veľkému počtu svojich sledovateľov. V bani niet virtuálnych sociálnych sietí. V bani sú siete skutočné. Skutočná zodpovednosť za svojho priateľa, za svoju prácu, za všetkých, ktorí sú na jednom banskom pracovisku. Hlboko pod zemou, odkiaľ sa nedá odísť jednoduchým odhlásením sa zo siete“ a pokračovala : „A hoci sa dnes nachádzame na akomsi pomyselnom míľniku, v čase na pomedzí, kedy sa otvorene hovorí o nutnej transformácii, o premene regiónu v kontexte postupného zatvárania bani, baníctvo tu bude vždy silno rezonovať. Aj vďaka baníckym spolkom a jeho predstaviteľom, ktorí jeho odkaz a tradície uchovávajú a šíria“. Na záver svojho príhovoru vyzvala k spolupráci: „Buďme zodpovední k práci baníkom, ktorí nám ponúkli súčasnosť, ktorú žijeme, pokračujme spoločne v budovaní nášho regiónu, otvorme si spoluprácou novú budúcnosť, v ktorej odkaz baníckej práce nezaniká.“

Na čele delegácií, ktoré položili vence a uctili si pietnou spomienkou a položením vencov na pamiatku baníkov, ktorí zahynuli pri výkone svojho povolania, bol minister financií Slovenskej republiky Ladislav Kamenický. Ako povedal: „Sám za seba budem vždy za baníkov bojovať a budem sa snažiť, aby dopad na baníkov a na vaše rodiny bol čo najmenší. Za seba môžem určite sľúbiť, že nájdeme peniaze na kompenzácie baníkov.“

Úctu preukázali baníkom z celého regiónu poslanci Trenčianskeho samosprávneho kraja Richard Takáč, Jozef Stopka a František Tám, predseda Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Pavol Sečkár a predseda Českého zväzu bojovníkov za slobodu plukovník Jaroslav Vodička,  Odborový zväz pracovníkov baní geológie a naftového priemyslu zastupoval jeho predseda Jozef Škrobák a podpredseda Ľubomír Novák, za Hlavný banský úrad prišiel predseda Obvodného banského úradu v Prievidzi Bohumil Néč,  za štátnu správu Miroslav Gazdík, riaditeľ pobočky Sociálnej poisťovne v Prievidzi a riaditeľ Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Prievidzi Radko Gavliak. Delegáciu mesta Handlová tvorili primátorka Silvia Grúberová, jej zástupca Radoslav Iždinský, poslanec mestského zastupiteľstva  Edurad Straka a delegácie základných škôl Mierové námestie a Morovnianska cesta, prednosta mestského úradu Tibor Kolorédy a zamestnanci mesta. Vence položili Združenie miest a obcí hornej Nitry pod vedením Vojtecha Čičmanca a starostovia obcí hornej Nitry, Združenie obcí Handlovskej doliny pod vedením Tibora Čičmanca a starostovia obcí, delegácia Baníckych spolkov pod vedením predsedu Zruženia baníckych spolkov a cechov Slovenska  Erika Sombathyho, Karpatskonemecký spolok a Únia žien Slovenska.

Slávnostné udeľovanie ocenení baníkom, ktorí významným spôsobom prispeli k rozvoju baníctva v našom regióne sa konala na pódiu na námestí podľa pravidiel Šachtágu. Tradične vystúpil s príhovorom predseda predstavenstva a generálny riaditeľHBP, a.s. Peter Čičmanec: „Naša spoločnosť naďalej patrí k najväčším zamestnávateľom v regióne.Do baníckeho roka sme v skupine Hornonitrianske bane vstupovali so stavom 3 500 zamestnancov. Z  podzemia troch ťažobných úsekov sme vyťažili viac ako 1 500 000 ton uhlia. Razičské kolektívy pri príprave ťažobných kapacít vyrazili 9 700 m banských diel. Za dosiahnuté výsledky uplynulého baníckeho roka patrí úprimné poďakovanie veľkému kolektívu našich zamestnancov.Priaznivé hospodárske výsledky nám vytvorili predpoklady pre splnenie všetkých finančných záväzkov vočizamestnancom, štátnemu rozpočtu, bankovým inštitúciám, organizáciám sociálneho, zdravotného zabezpečenia a voči dodávateľom.“ Vo svojom príhovore naznačil i budúcnosť baní: „Ubezpečujem vás, že vynakladáme maximálne úsilie na to, aby sme presadili racionálne a odborné argumenty, zmysluplné projekty zamestnanosti a čo najviac eliminovali nepriaznivé dopady zníženia objemu ťažby uhlia na zamestnanecký kolektív. Urobíme všetko preto, aby baníci a ostatní zamestnanci, ktorí majúzáujem u nás pracovať, mali vytvorené priaznivé podmienky pre prácu, aby našli nové pracovné uplatnenie aj po vyťažení posledných zásob uhlia.“

 

Čestný odznak Združenia baníckych spolkov a cechov Slovenska „Svätá Barbora“ za „Zachovávanie baníckych zvykov a tradícií“ prevzal z rúk predsedu Združenia baníckych spolkov a cechov Slovenska Erika Sombathyho a všetkých za prezidiálnou tablicou  Anton Ondrejkovič.

DSC_0282.JPG

Ing. Anton Ondrejkovič po absolvovaní vysokej školy banskej, fakulty banského strojníctva v Ostrave v roku 1962, nastúpil do trvalého pracovného pomeru v Bani Handlová, v ktorom zotrval až do odchodu do starobného dôchodku. Od samého začiatku pôsobil vo funkciách v oblasti banských strojov. Bol poverený riadením montáže, prevádzky a údržby mechanizovaných výstuží, dobývacích a raziacich kombajnov, automatizovaných dopravných liniek a zásobníkov. Patril trvale medzi popredných zlepšovateľov v bani. V roku 1988 mu minister palív a energetiky udelil „Zlatý odznak zaslúžilého zlepšovateľa“. Niektoré jeho zlepšovacie návrhy  sa dodnes využívajú.

V roku 1989 sa aktívne zapojil do revolučných premien, ktoré sa začali v našej spoločnosti uskutočňovať. V roku 1990 bol zvolený do Národného zhromaždenia ČSFR. Po skončení mandátu bol v roku bol v roku 1992 menovaný do funkcie riaditeľa Bane Handlová, ktorú vykonával šesť a pol roka. V januári 1999 odišiel do starobného dôchodku, nie však na odpočinok. Bol zvolený do predstavenstva novozaloženej Slovenskej banskej komory a v nej poverený funkciou riaditeľa Úradu Slovenskej banskej komory, ktorú vykonával osem rokov. V roku 2006 vytvoril prípravný výbor, ktorý založil Handlovský banícky spolok, ako prvý spolok v uhoľnom baníctve. Pod jeho vedením úspešne zviditeľňoval baníctvo, oživoval staré banícke tradície – šachtágy, zakladal nové tradície, organizoval budovanie banského náučného chodníka, spolupracoval pri spracovaní histórie ťažby uhlia v Handlovej v knihe „Ja banícka Handlová“, inicioval zriadenie múzea uhoľného baníctva v Handlovej. Svojou činnosťou si spolok získal podporu a sympatie verejnosti.

Zdravotné problémy boli dôvodom, prečo odišiel v marci 2011 z funkcie predsedu spolku. Členská schôdza vysoko zhodnotila jeho prácu. Ako prejav úcty za jeho celoživotnú prácu v oblasti baníctva mu priznala doživotné postavenie „čestný predseda HBS“ 

Ocenenie ,,Plaketa za rozvoj baníctva na hornej Nitre“ je prejavom verejného uznania, má za cieľ spoločensky a morálne oceniť významné činy, aktivity a prínos jednotlivcov pri rozvoji baníctva v regióne hornej Nitry. Plaketu si z rúk  generálneho riaditeľa HPB, a.s. Ing. Petra Čičmanca, zástupcu primátorky Radoslava Iždinského, predsedu Združenia miest a obcí Vojtecha Čičmanca a ministra financií Ladislava Kamenického prevzali páni Ján Procner a Karol Mikuláš.

DSC_0289.JPG

Plaketu za rozvoj baníctva na hornej Nitre  za mimoriadne záslužné pracovné a morálne činy v banskej prevádzke si prevzal Karol Mikuláš vo veku úctyhodných 97 rokov. I v tomto veku hovorí, že bez baníckych hrdinov, z ktorých mnohí obetovali svoje životy, by nebol dnešok.

V roku 1939, vtedy ako 18-ročný mladík nastúpil do bane v Handlovej, kde odfáral 5 rokov. Nasledovala jeho účasť v Slovenskom národnom povstaní a v roku 1951 návrat da bane na pracovisko v Novákoch.  Do jeho života zasiahol i vtedajší režim. Bol obvinený a tri roky odpracoval v uránových baniach na Příbramsku. V roku 1958 sa jeho pracoviskom stali Banské stavby v Novákoch a odtiaľ odišiel  v roku 1977 do dôchodku.

V osemdesiatych rokoch Karol Mikuláš pracoval ako prvý predák kolektívu na  razení. Vždy mal dobrý organizačný talent, vedel viesť kolektív, vychoval veľa mladých baníkov. Mal dobrý vzťah k mechanizácii, pracoval na razení kde bol nasadený raziaci kombajn PK2m ruskej výroby, ktorý razil v lichobežníkovom profile D9. Mal zásluhu na rozšírení dopravníkov na čelbách kde sa nahradzovali jednoreťazové dopravníky SK3 (šlapačky) za dvojreťazové,  čo zásadne ovplyvnilo výkonnosť čelby oproti zaužívanému nakladaniu do vozov.

Karol Mikuláš sa podieľal sa na rozvoji baníctva na hornej Nitre a ani v seniorskom veku nie je pasívny.  Po deviaty krát prešiel 18 kilometrov dlhý chodník Uhoľná stopa, pochod, ktorý tradične organizuje Spolok priateľov bane Nováky, ktorého je členom. Ako turista pochodil celé Slovensko. Stál pri zrode záhradkárskej osady v Prievidzi, ako modelár tvorí makety s baníckou tematikou. Jeho životopis je popretkávaný trpkými životnými udalosťami, prežil štyri štátne režimy. Stále však tvrdí, že práve baňa mu dala veľa a mnohému ho naučila.

Plaketu za rozvoj baníctva na hornej Nitre  za celoživotný aktívny prínos pre baníctvo na hornej Nitre  si prevzal Ján Procner 

DSC_0297.JPG

Ján Procner pracoval v bani tridsaťtri rokov a s baňou je späté i jeho umenie o bani, baníckom živote, baníckych radostiach i smútkoch. Je autorom Pamätníka obetiam banských nešťastí v baniach na hornej Nitre, vytvoril nielen jeho koncepciu, ale osobne sa podieľal v roku 1997 na jeho výstavbe v priestoroch handlovského cintorína. Dielo bolo vysoko ocenené a vyhlásené v roku 2010 za Národnú kultúrnu pamiatku. Podieľal sa tiež na zhotovení pamätníka obetiam 2. svetovej vojny na handlovskom cintoríne. O tieto pamiatky sa stará a dbá, aby pri každej príležitosti boli upravené a očistené

Handlovskej verejnosti je známy ako ľudový umelec – rezbár – so špeciálnym štýlom zobrazovania svojich postáv s veľkými rukami.  Vo svojom dome má zriadené malé múzeum a galériu s tematikou baníckej minulosti Handlovej, sústreďuje dokumentáciu o  minulosti mesta a vystavuje menšie technické pamiatky z bane. V roku 2009 mu bol udelený pamätný list Trenčianskeho samosprávneho kraja za majstrovské výtvarné zobrazenie baníckeho života, v roku 2013 si prevzal Cenu mesta Handlová za propagáciu a kultúrny rozvoj mesta a tento rok si prevzal od riaditeľky Hornonitrianskeho múzea pamätný list za dlhoročnú múzejnú činnosť.

Patrí medzi zakladateľov Handlovského baníckeho spolku, je jeho aktívnym členom, spolupracuje s pobočkou Slovenského banského múzea v Handlovej a intenzívne spolupracuje so základnými školami, kde prezentuje miestnu kultúru a banícke tradície. V histórii udeľovania Plakiet za rozvoj baníctva na hornej Nitre ešte nebola udelená plaketa osobnosti, ktorá svojou činnosťou podporuje významne baníctvo umením. Nielen vyrytým dlátom do dreva, ale i zapísaným v notovom zázname. Ján Procner je autorom jedenástich baníckych piesní. Ak budete počuť piesne Handlová, Prečo ste ma mamka za baníka dali alebo Handlovské mamičky, spomeňte si na handlovského umelca spätého s baníkmi a baníctvom.

Po skončení udeľovanie ocenení vystúpil na pódiu náš hokejista Marek Viedenský a verejne poďakoval ľudom za pomoc pri finančnej zbierke na zakúpenie mantinelov pre florbal. Oznámil, že sa vyzbieralo dostatok prostriedkov a čoskoro sa handlovské základné školy budú môcť tešiť na novú športovú výbavu.  

Úcta a pietna spomienka obetiam banských nešťastí zavŕšila o pol šiestej Slávnostnou svätou omšou v Kostole Svätej Kataríny v Handlovej. Omšu celebroval generálny vikár Banskobystrickej diecézy, Mons. Branislav Koppal spolu s handlovským farárom Petrom Repom, kaplánom Radovanom Hasíkom a  bývalým handlovským farárom Rudolfom Olišom.

Zvyšok večera už patril najmä Handlovčanom a návštevníkom jarmoku. Deti sa mohli do sýtosti vyblázniť na kolotočoch a pre dospelých bol okrem bohatého občerstvenia pripravený aj pestrý program v podobe rôznych kapiel. Mohli ste vidieť ľudovú hudbu Janka Strmenského, či kapely ako Modus a Lojzo.

V sobotu 31. augusta ráno o ôsmej hodine bola sprístupnená cesta do podzemia bane. Počas Dňa otvorených dverí baní Handlová mali občania možnosť previesť sa vláčikom do tmavých chodieb, ktoré každodenne absolvujú naši baníci. Túto atrakciu využilo opäť veľké množstvo ľudí a najmä rodiny s deťmi, pre ktoré je to vždy obrovský zážitok.

Oslava na námestí bola v plnom prúde už od pol dvanástej, kedy sa na pódiu predstavil laureát Handlovskej grammy 2019 – Adam Kršiak. Niekoľko minút pred piatou hodinou popoludní už záujemci o sci -fi netrpezlivo čakali na dvojicu eMZet a MaStra , ktorá predviedla svoje dokonalé kópie oblekov Bumblebee a Nimue kráľovná krvi. Martin Ziman a Mária Straková sú Handlovčania, ktorí sa vo svojom voľnom čase venujú výrobe kostýmov z vedecko – fantastických filmov a počítačových hier. Na svojom konte má Martin kostým Iron Mana, s ktorým vyhral svoju prvú súťaž, ďalej RoboCop, Batman, Predátor a Bumblebee. Máriin prvý kostým bola Hela z filmu Thor Ragnarok. Na Regionálnych oslavách dňa Baníkov sa predstavila s kostýmom čarodejnice Nimue zvanej aj Kráľovna krvi z filmu Hellboy.

Počasie v sobotu bolo ideálne na korzovanie po jarmoku, no večer už patril námestiu baníkov a Márii Čírovej. Ľudia spievali spolu s ňou a dobrá nálada sa šírila celým mestom. O ôsmej večer vystriedal túto šarmantnú speváčku slovenský jazzový klasik Peter Lipa. Hudobné finále mali dve rockové skupiny Distant Bells Pink Floyd Tribute Band z Českej republiky a handlovská rocková nádej The Peruns Maťa Mačeka, Reného Lacka a ich skvelých muzikantov.

Záver Regionálnych osláv dňa baníkov patril nedeli 1. septembra, kedy sa ráno o deviatej pri bani Handlová zišli všetci priaznivci turistiky a baníctva. Spolu absolvovali skrátenú trasu turistického banského náučného chodníka. Baníckej špacírky sa zúčastnilo približne desiatka turistov. Zaujalo nás, že najmladší účastník mal iba 13 mesiacov a niesol sa na ockových pleciach. Špacírka sa skončila opekačkou v areáli Slovenského banského múzea.

Regionálne oslavy Dňa baníkov 2019 organizujeme v Handlovej od roku 2008.  Punc regionálnych osláv im dávajú traja hlavní organizátori mesto Handlová, HBP, a.s. a Združenie miest a obcí hornej Nitry. Podujatie sa konalo s podporou a Trenčianskeho samosprávneho kraja, vďaka spolupráci so sponzormi SAD Prievidza a.s., Pivovar Steiger, pomoci Handlovského baníckeho spolku a Slovenského banského múzea, Expozitúra Handlová.

Pozrite si fotogalériu z vystúpenia umelcov po kliknutí na tento link. 

 

RODB 2019

Pozrite si fotogalériu z podujatia po kliknutí na obrázok alebo na túto linku.

 

Plagát RODB Handlová 2019

Hlavní organizátori mesto Handlová, HBP a.s., Združenie miest a obcí hornej Nitry pozývajú na REGIONÁLNE OSLAVY DŇA BANÍKOV 2019
30. august - 1. september 2019 Handlová

PIATOK 30. 8. 2019 
13.00 h Kladenie vencov k Pamätníku obetiam banských nešťastí na hornej Nitre - Mestský cintorín, Handlová

15.00 h Udeľovanie Plakiet za rozvoj baníctva na hornej Nitre. Vyznamenávanie ocenených - Námestie baníkov Handlová

17.30 h Nezabudli sme

Slávnostná svätá omša venovaná obetiam banských nešťastí na hornej Nitre - Kostol sv. Kataríny Alexandrijskej, Handlová

PIATOK 30.8. 2019 – Námestie baníkov, pódiový program

10.45 OSUDY – Folk 
12.15 DUŠKA DUO - Jazz 
13.45 ANNA BÁRTOVÁ – Jazz&Pop
18.30 LOJZO – Folk&Country 
20.00 MODUS – Rock&Pop 
21.30 BARO DROM ORKESTAR (ITA) - World&Etno
23.00 DISIDENT - Punk

SOBOTA 31. 8. 2019 
8.00  – 11.00 Deň otvorených dverí v Bani Handlová

SOBOTA 31.8. 2019 – Námestie baníkov, pódiový program

11.30 ADAM KRŠIAK - laureát celoslovenskej súťaže Handlovské gramy 2019 
13.00 FOLK – LÓR - Country
14.30 B2 - bluegrass, country
15.30 DŽIPSÍS&GÁDŽOS – Gypsy jazz

17.00 – 18.00 Súťaž v pití piva Steiger

18.30 MÁRIA ČÍROVÁ - Pop
20.00 PETER LIPA - Jazz
21.30 DISTANT BELLS PINK FLOYD TRIBUTE BAND ( CZ ) - Rock
23.00 THE PERUNS - Rock

NEDEĽA 1.9.2019 
9.00 Handlovská špacírka, turistika pre každého so stretnutím pri Bani Handlová po trase turistického banského náučného chodníka

Podujatie sa koná s podporou a Trenčianskeho samosprávneho kraja, vďaka spolupráci so sponzormi SAD Prievidza a.s., Pivovar Steiger a pomoci Handlovského baníckeho spolku a Slovenského banského múzea, Expozitúra Handlová.

Informácie pre záujemcov o predajné miesta, ako sú termíny zaslania záväzných prihlášok alebo poplatky za predajné miesta nájdete v súboroch na stiahnutie.

Záujemcovia o predaj môžu zaslať vyplnenú záväznú prihlášku na adresu:
Mestský úrad
Námestie baníkov 7
972 51 Handlová
alebo e-mailom na adresu: eva.jassova@handlova.sk

Dostupné predajné miesta na ulici Partizánska nájdete po kliknutí sem.


 

dnes je: 23.10.2019

meniny má: Alojzia

podrobný kalendár

webygroup

English version
Úvodná stránka