Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Handlová na roky 2008 -2013 (2006 - 2008)

 

„PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA MESTA HANDLOVÁ NA ROKY 2008 - 2013“


projekt mesta Handlová spolufinancovaný EU (fondom EURÓPSKY FOND REGIONÁLNEHO ROZVOJA) a štátnym rozpočtom Slovenskej republiky

 

    

 

TERMÍN PODANIA ŽIADOSTI o NFP: 23/03/2006
KÓD VÝZVY: 2004-OPZI-33
TERMÍN SCHVÁLENIA ŽIADOSTI o NFP: 26/06/2007
SCHVÁLENÁ VÝŠKA NFP: 902 500,00 Sk /29 957,51 €
SPOLUFINANCOVANIE: 47 500,00 Sk / 1 576,71 €
RIADIACI ORGÁN: pôvodne Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR v súčasnosti Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
OPERAČNÝ PROGRAM: Operačný program Základná infraštruktúra
PRIORITA: 3. Lokálna infraštruktúra
OPATRENIE: 3.3 Budovanie a rozvoj inštitucionálnej infraštruktúry v oblasti regionálnej politiky
CIEĽ PROJEKTU: cieľom je vytvoriť Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Handlová, ktorý bude v úzkej prepojenosti s územnoplánovacou dokumentáciou definovať základné priority a smery rozvoja mesta.
ČASOVÝ RÁMEC REALIZÁCIE: začiatok realizácie 08/2007, ukončenie realizácie 06/2008
ZÁKLDNÉ INFORMÁCIE: V súlade s uznesením Mestského zastupiteľstva Handlová zo dňa 24.06.2008 bol tento strategický materiál mesta schválený a Mestské zastupiteľstvo sa uznieslo, že bude vyhodnocovaný 1 x ročne. Monitoring plnenia jednotlivých opatrení v rámci cieľov rôznych strategických zámerov vykonáva organizácia, osoba alebo oddelenie resp. referát poverený ako Zodpovedný za realizáciu. Ročné hodnotenia (vždy ku 30.06. príslušného kalendárneho roka) sa zbierajú a sumarizujú na ref.regionálneho rozvoja a strategického plánovania MsÚ a komplexne spracované sa predkladajú na ďalšie hodnotenie prednostovi MsÚ a ďalej primátorovi mesta Handlová ako aj Mestskému zastupiteľstvu.

VIAC INFORMÁCIÍ: Ref.reg.rozvoja a strateg. plánovania, MsÚ Handlová, 046/ 38 10 585

 

Programu Hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Handlová je venovaná samostatná sekcia na stránke mesta Strategia Handlova, kde nájdete aj priebežné hodnotenia

 po kliknutí sem.


 

dnes je: 22.9.2019

meniny má: Móric

podrobný kalendár

webygroup

English version
Úvodná stránka