Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Priebeh súťaže CMZ Handlová 2009 - výsledky, súťažné návrhy

Urbanisticko - architektonická ideová súťaž

Námestie baníkov a centrálna mestská zóna v Handlovej


Zahájenie súťaže: 4. marca 2009
Termín odovzdania súťažných návrhov:15. júna 2009
Počet prizvaných súťažiacich kolektívov:12
Počet odovzdaných návrhov: 7
Hodnotiace zasadnutie súťažnej poroty: 8. júla 2009
Zahájenie verejnej prezentácie výsledkov: 11.septembra 2009
 

Zoznam členov súťažnej poroty:
Predseda poroty: Ing.arch. Ľubomír Boháč
Členovia poroty: Ing.arch. Marián Antal
Ing. arch. Jaroslav Izák
Ing. Rudolf Podoba
Ing. arch. Stanislav Mečiar
Prof. MUDr. Ján Štencl, Csc.
Mgr. art. Milan Brogyányi
Sekretár súťaže: Ing. Jozef Čaplár


Zoznam autorov a členov súťažných kolektívov:

A - Ing.arch. Stanislav Šutvaj, Dolný Kubín
Mgr.art. Matúš Bišťan
B - Mgr.art. Roman Gatial, Prievidza
Ing.arch. Daniel Vida
Ing. Ivan Makovinský
C - Ing.arch. Gabriel Szalay, Prievidza
Ing. Miroslav Komzala
Ing. Igor Kmeť
Ing. Stanislava Javorková
D - Ing.arch. Patrik Juríček, Handlová
Ing. Lýdia Malinová
Ing.arch. Zuzana Boďová
E - Ing.arch. Dušan Maňák, Žilina
Ing.arch. Richard Lichý
Mgr.art. Sandra Pokorná
Ing. Blanka Malá
Ing. Stanislav Tabaček
F - Ing.arch. Juraj Kiaba, Nováky
Ing.arch. Zdenko Baláž
Ing. Monika Školnová
Ing. Marián Kmeť
Ing. Kristián Riška
G - Ing.arch. Matúš Ivanič, Bratislava
Ing.arch. Gabriel Drobniak
Ing.arch. Ján Šotik

Výsledky súťaže :
Porota rozhodla o nasledovnom poradí ocenených súťažných návrhov:
1. cena Ing.arch. Patrik Juríček a kol.
2. cena Mgr.art. Roman Gatial a kol.
3. cena Ing.arch. Matúš Ivanič a kol.

Súťažné návrhy si pozrite v súboroch nižšie.

Diskutovať k návrhom môžete tu.


 

Vyhodnotenie a zdôvodnenie ocenených súťažných návrhov - z výroku poroty

Návrh „D“ (ocenený 1. miestom)

Autor: Ing.arch. Patrik Juríček a kol.
Návrh vychádza z funkčného delenia námestia na zhromažďovaciu plochu s dlažobnou povrchovou úpravou a na plochu s parkovou úpravou naväzujúcou na areál Kostola sv. Kataríny. Plochu parkovej úpravy mierne rozširuje v smere ku zhromažďovacej časti námestia, čo vylepší vzájomný pomer medzi relaxačnou a zhromaždovacou funkciou. Ukončenie novo navrhnutej parkovej úpravy šikmou líniou zabezpečuje prirodzenejšie integrovanie týchto funkčných plôch ako pravouhlá spojová línia. Návrh prináša do námestia dva nové lineárne motívy – Časovú os a Lipovú alej, ktoré pomáhajú vzájomne prepojiť zhromažďovaciu a parkovú časť námestia a zároveň sa podieľajú na vytvorení jeho požadovanej novej autenticity, originálnosti a zapamätateľnosti. Motív časovej osi, situovaný v dlažbe námestia s vyznačenými dôležitými udalosťami mesta má predpoklad zaujať turistov a návštevníkov mesta, novo navrhovaná Lipová alej s integrovanými stánkami suvenírov a pohostenia môže obnoviť promenádny pohyb pozdĺž celého námestia. Návrh je doplnený prvkami drobnej architektúry, ktoré pomáhajú zmenšiť mierku námestia vo vzťahu ku návštevníkovi. Návrh ocenený prvým miestom spomedzi zúčastnených súťažiacich jednoznačne najlepšie splnil požiadavky na riešenie, ktoré boli predmetom Lokalitného programu súťaže.

Napriek tomu má aj niekoľko nedostatkov, ktoré by bolo vhodné v ďalších stupňoch dokumentácie eliminovať, respektíve dopracovať. Problematickým až konfliktným sa ukazuje spojenie masívnej a stereotypnej pergolovej konštrukcie so samotnou lipovou alejou. Bolo by vhodné zamyslieť sa nad potrebou pergolovej konštrukcie, ktorá z pohľadu architektonicko kompozičného silne konkuruje samotnej aleji stromov. Koruny stromov čiastočne nahradzujú funkcie pergoly – ochranu pred slnkom a dažďom. Náhradou za atraktivitu pergoly môže byť výraznejšie a originálne tvarovanie jednotlivých stánkov so suvenírmi a občerstvením. Z pohľadu zabezpečenia ešte väčšej atraktívnosti námestia by bolo vhodné hľadať odkaz na banícku históriu mesta a pokúsiť sa o implantovanie trojdimenzionálnych technických muzeálnych artefaktov, respektíve sochárskych diel do priestoru námestia.

Návrh „B“ (ocenený 2. miestom)

Autor: Mgr.art. Roman Gatial a kol.
Súťažný návrh ponecháva v pôvodnom rozsahu parkovú úpravu pred areálom Kostola sv. Kataríny spolu s viacúčelovým zhromažďovacm priestorom námestia. Obidve funkčno prevádzkové plochy zjednocuje novo navrhnuté lineárne centrum, tvorené objektmi obchodov a služieb s exteriérovými terasami. Lineárne centrum je zásobované z komunikácie situovanej pozdĺž jestvujúcej zástavby na východnej strane námestia. Pri architektonicko - výtvarnom dotvorení môže novo navrhované lineárne centrum zabezpečiť zázemie pre relaxačno a zábavné vyžitie návštevníkov pešej zóny počas celého roka. Priestor parku je v návrhu preriešený, vrátane výsadby zelene a umiestnenia nového trojdimenzionálneho výtvarného diela s tematikou pripomenutia prvých usadlíkov mesta Handlová. Súťažný návrh je spracovaný veľmi kultivovane, ale nedisponuje dostatkom mestotvorných podnetov, ktoré by viacej zatraktívnili striedmosť návrhu a zabezpečili požadovanú originalitu a autenticitu.

Návrh „G“ (ocenený 3. miestom)

Autor: Ing. arch. Matúš Ivanič a kol.
Návrh rešpektuje pôvodný stav delenia plôch na zhromažďovaciu časť a časť s parkovou úpravou. Ako jediný zo súťažiacich sa podrobnejšie zaoberá areálom Kostola sv. Kataríny a priľahlými objektmi fary. Spevnené plochy a sadové úpravy navrhuje do eliptického tvaru, ktorý podporuje dôležitosť tejto kultúrnej pamiatky, zároveň toto riešenie námestie opticky a prevádzkovo neuzatvára a umožňuje možnú expanziu aj do priestoru nákupného strediska BILLA. Súťažný návrh však okrem tohto prínosu nenavrhuje žiadne ďalšie hodnotné podnety, ktoré by zatraktívnili samotné námestie. Komunikácia na námestí v dotyku s Mestským úradom je ponechaná ako zjazdná v kombinácii s pozdĺžnym parkovaním, čo nie je v súlade s požiadavkou lokalitného programu - vylúčiť v maximálnej miere dopravu z centrálnej mestskej zóny.


 

dnes je: 18.10.2019

meniny má: Lukáš

podrobný kalendár

webygroup

English version
Úvodná stránka