Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Prestavba, zateplenie a zariadenie nových učební - Základná škola Mierové námestie (2009 - 2011)

„Prestavba, zateplenie a zariadenie nových učební“ 

 Základná škola Mierové námestie

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85 % z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 10 % zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

 

Európsky fond regionálneho rozvoja „Investícia do vašej budúcnosti“

 

ROP  EU   štátna vlajka SR

 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program

www.ropka.sk

KÓD PROJEKTU: 22110120569
OBJEKT REALIZÁCIE: Základná škola, Mierové námestie 55
TERMÍN PODANIA ŽIADOSTI o NFP: 27/07/2009
TERMÍN SCHVÁLENIA ŽIADOSTI o NFP: 29/03/2010
SCHVÁLENÁ VÝŠKA NFP: 824 002,85 €
SPOLUFINANCOVANIE MESTA HANDLOVÁ: 43 368,57 €
CELKOVÉ OPRÁVNENÉ NÁKLADY: 867 371,42 €
RIADIACI ORGÁN: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
OPERAČNÝ PROGRAM: Regionálny operačný program
PRIORITNÁ OS: 1 Infraštruktúra vzdelávania
OPATRENIE: 1.1 Infraštruktúra vzdelávania
CIEĽ PROJEKTU: Zvýšenie kvalitatívnej úrovne vyučovacieho procesu prostredníctvom rekonštrukcie budov školy, obstarania interiérového a IKT vybavenia s cieľom zníženia energetických nákladov.
ČASOVÝ RÁMEC REALIZÁCIE PROJEKTU: začiatok realizácie 06/2010, ukončenie realizácie 08/2011

VIAC INFORMÁCIÍ: Ref.reg.rozvoja a strateg. plánovania, MsÚ Handlová 046/ 38 10 585

 

ZŠ Mierové námestie

 

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE: Realizáciou projektu sa docielila rekonštrukcia hlavnej budovy ŽŠ, jej príslušných pavilónov A,B a rekonštrukcia budovy družiny so školskou jedálňou. Ďalšou prioritnou aktivitou projektu bola modernizácia existujúcich zariadení a obstaranie vybavenia vrátane IKT vybavenia. Stavebné práce boli realizované v nasledovnom rozsahu:

  •  zateplenie strechy; obvodových múrov;
  •  oprava žľabov a zvodov;
  •  výmena okien a vstupných dverí;
  •  drobné stavebné úpravy v interiéroch;
  •  maliarske práce;
  •  vznik novej PC učebne, čitárne so študovňou (IKT), jazykového laboratória;
  •  nákup interiérového vybavenia a IKT vybavenia.

Zateplením a výmenou okien sa vyriešili problémy so zatekaním a vlhnutím stien, zároveň sa znížili energetické náklady. Opravou interiérov, podláh a toaliet sa skvalitnil stav budovy, čím sa zvýšila bezpečnosť žiakov a zamestnancov pred úrazmi. Po celkovej realizácii projektu sa skvalitnil a rozšíril vyučovací proces o nové aktivity vďaka revitalizácii priestorov, ktoré sú efektívnejšie využívané. Celková modernizácia školského zariadenia a renovácia učební by mali viesť žiakov a učiteľov k modernému spôsobu vzdelávania a motivovať ich k podávaniu väčších výkonov pri štúdiu. 


 

Rekonštrukcia Základnej školy Mierové námestie 2010

Rekonštrukcia základnej školy Mierové námestie Handlová - realizácia 2010

Rekonštrukcia základnej školy Mierové námestie Handlová - realizácia 2010

Rekonštrukcia základnej školy Mierové námestie Handlová - realizácia 2010

Rekonštrukcia základnej školy Mierové námestie Handlová - realizácia 2010

Rekonštrukcia základnej školy Mierové námestie Handlová - realizácia 2010

Rekonštrukcia základnej školy Mierové námestie Handlová - realizácia 2010

Rekonštrukcia základnej školy Mierové námestie Handlová - realizácia 2010

Rekonštrukcia základnej školy Mierové námestie Handlová - realizácia 2010


 
 
Rekonštrukcia základnej školy Mierové námestie Handlová - realizácia 2010

Rekonštrukcia základnej školy Mierové námestie Handlová - realizácia 2010

Rekonštrukcia základnej školy Mierové námestie Handlová - realizácia 2010

Rekonštrukcia základnej školy Mierové námestie Handlová - realizácia 2010

Rekonštrukcia základnej školy Mierové námestie Handlová - realizácia 2010

Rekonštrukcia základnej školy Mierové námestie Handlová - realizácia 2010

Rekonštrukcia základnej školy Mierové námestie Handlová - realizácia 2010

Rekonštrukcia základnej školy Mierové námestie Handlová - realizácia 2010


 
 
Rekonštrukcia základnej školy Mierové námestie Handlová - realizácia 2010

Rekonštrukcia základnej školy Mierové námestie Handlová - realizácia 2010

Rekonštrukcia základnej školy Mierové námestie Handlová - realizácia 2010

Rekonštrukcia základnej školy Mierové námestie Handlová - realizácia 2010

Rekonštrukcia základnej školy Mierové námestie Handlová - realizácia 2010

Rekonštrukcia základnej školy Mierové námestie Handlová - realizácia 2010

Rekonštrukcia základnej školy Mierové námestie Handlová - realizácia 2010

Rekonštrukcia základnej školy Mierové námestie Handlová - realizácia 2010


 
 
Rekonštrukcia základnej školy Mierové námestie Handlová - realizácia 2010

Rekonštrukcia základnej školy Mierové námestie Handlová - realizácia 2010

Rekonštrukcia základnej školy Mierové námestie Handlová - realizácia 2010

Rekonštrukcia základnej školy Mierové námestie Handlová - realizácia 2010

Rekonštrukcia základnej školy Mierové námestie Handlová - realizácia 2010

Rekonštrukcia základnej školy Mierové námestie Handlová - realizácia 2010

Rekonštrukcia základnej školy Mierové námestie Handlová - realizácia 2010

Rekonštrukcia základnej školy Mierové námestie Handlová - realizácia 2010


 
 
Rekonštrukcia základnej školy Mierové námestie Handlová - realizácia 2010

Rekonštrukcia základnej školy Mierové námestie Handlová - realizácia 2010

Rekonštrukcia základnej školy Mierové námestie Handlová - realizácia 2010

Rekonštrukcia základnej školy Mierové námestie Handlová - realizácia 2010

Rekonštrukcia základnej školy Mierové námestie Handlová - realizácia 2010

Rekonštrukcia základnej školy Mierové námestie Handlová - realizácia 2010

Rekonštrukcia základnej školy Mierové námestie Handlová - realizácia 2010

Rekonštrukcia základnej školy Mierové námestie Handlová - realizácia 2010


 
 
Rekonštrukcia základnej školy Mierové námestie Handlová - realizácia 2010

Rekonštrukcia základnej školy Mierové námestie Handlová - realizácia 2010

Rekonštrukcia základnej školy Mierové námestie Handlová - realizácia 2010

Rekonštrukcia základnej školy Mierové námestie Handlová - realizácia 2010

Rekonštrukcia základnej školy Mierové námestie Handlová - realizácia 2010

Rekonštrukcia základnej školy Mierové námestie Handlová - realizácia 2010

Rekonštrukcia základnej školy Mierové námestie Handlová - realizácia 2010

Rekonštrukcia základnej školy Mierové námestie Handlová - realizácia 2010


 
 

 

dnes je: 22.9.2019

meniny má: Móric

podrobný kalendár

webygroup

English version
Úvodná stránka