Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

MsZ Handlová: pozvánky, uznesenia, návrhy VZN, zápisnice

Poslanecký zbor mesta Handlová, volebné obdobie 2018 - 2022

Ustanovujúce zastupiteľstvo po voľbách z 10.11.2018 sa konalo v Handlovej  10.12.2018 a všetci zvolení zátupcovia samosprávy zložili zákonom predpísaný sľub a stali sa zástupcami samosprávy mesta Handlová 

Zoznam poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Handlová, volebné obdobie 2018-2022  V príprave: fotogalérie a stručné životopisy, ako aj aktuálny rokovací poriadok a plán rokovaní nájdete po kliknutí sem.


 

Pozvánka na zasadanie 25.4.2019

Pozvánka na rokovanie MsZ mesta Handlová 25.4.2019

PRIMÁTORKA MESTA HANDLOVÁ Mgr. SILVIA GRÚBEROVÁ
P O Z V Á N K A
V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení jeho neskorších zmien a doplnkov zvolávam 3. zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Handlová pre volebné obdobie 2018 - 2022, 

ktoré sa bude konať vo štvrtok 25. apríla 2019 o 14,00 hod.,
vo veľkej zasadacej miestnosti MsÚ Handlová.

PROGRAM:

  1. Otvorenie, vykoná: Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta
  2. Pripomienky a otázky obyvateľov mesta
  3. Návrh na schválenie predloženia Žiadosti o NFP pre projekt s názvom „Podpora a rozvoj služieb starostlivosti o deti do 3 rokov veku dieťaťa na komunitnej úrovni v meste Handlová“, predkladá: písomne - Ing. Peter Cagáň, projektový manažér reg. rozvoja a strategického plánovanie MsÚ
  4. Nakladanie s majetkom mesta, predkladajú: písomne - Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta, Ing. Tatiana Molnárová ved. odd. daní, majetku a podnikateľskej činnosti MsÚ
  5. Návrh rozpočtového opatrenia – 4. zmena rozpočtu mesta Handlová na rok 2019, predkladajú: písomne - Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta, Ing. Peter Mendel vedúci ekonomického odd. MsÚ
  6. Informácia o vykonaných kontrolách, predkladá: písomne - Ing. Dana Bedušová, hlavná kontrolórka mesta
  7. Odvolanie a delegovanie nového člena Komisie výstavby, ÚP, ŽP a dopravy MsZ mesta Handlová, predkladá: ústne - Ing. Radoslav Iždinský, zástupca primátorky mesta
  8. Rôzne A/ Informácia o výsledkoch volieb prezidenta Slovenskej republiky v roku 2019, predkladá: ústne- Ing. Tibor Kolorédy, prednosta MsÚ, B/ Informácia o organizačno – technickom zabezpečení volieb do Európskeho parlamentu 2019, predkladá: ústne - Ing. Tibor Kolorédy, prednosta MsÚ
  9. Interpelácia
  10. Záver

Mgr. Silvia Grúberová, v. r., primátorka mesta
Za správnosť vyhotovenie: Ing. Stanislava Kriváňová, sekretariát prednostu MsÚ
Dňa: 10.04.2019

Pozvánka na rokovanie MsZ mesta Handlová 25.4.2019 MsZ_ Handlova_25042019_ POZVANKA.pdf MsZ_ Handlova_25042019_ POZVANKA.pdf (120.7 kB)

dnes je: 21.4.2019

meniny má: Ervín

webygroup

English version
Úvodná stránka