Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Vzory kandidátnych listín

 NAVRHOVANIE  KANDIDÁTOV DO OBECNÝCH (MESTSKÝCH) ZASTUPITEĽSTIEV
§ 16 zákon 346/1990 Zb.
Kandidátne listiny
(1) Kandidátne listiny pre voľby do obecného (mestského) zastupiteľstva podávajú politické strany, a to osobitne za každý volebný obvod, a nezávislí kandidáti.
(2) Kandidátne listiny sa doručia v dvoch rovnopisoch zapisovateľovi miestnej volebnej komisie  -
v Meste Handlová Mária Králová, MsÚ Handlová č.d.9, Tel.: 046/519 25 18

najneskôr do 55 dní pred dňom volieb (8.10.2006) Politické strany doručia kandidátne listiny prostredníctvom splnomocnenca.
(3) Kandidátna listina obsahuje -  ( viď tlačivá )
a) názov politickej strany,
b) meno a priezvisko, akademický titul, vek, povolanie a trvalý pobyt kandidátov a ich poradie na kandidátnej listine vyjadrené arabským číslom,
c) meno a priezvisko splnomocnenca politickej strany a jeho náhradníka s uvedením adresy; kandidát nemôže byť splnomocnencom ani náhradníkom,
d) meno, priezvisko, funkciu a podpis osoby oprávnenej konať v mene politickej strany.
(4) Kandidátna listina nezávislého kandidáta obsahuje meno a priezvisko, akademický titul, vek, povolanie, trvalý pobyt a podpis kandidáta.
Súčasťou kandidátnej listiny nezávislého kandidáta je petícia podpísaná voličmi podporujúcimi jeho kandidatúru. Potrebný počet podpisov v Meste Handlová  -200. V petícii sa pri každom podpise uvedie meno a priezvisko voliča a trvalý pobyt, ktorým sa rozumie názov obce, názov ulice, ak sa obec člení na ulice, a číslo domu. Počet obyvateľov obce zverejní obec spôsobom v mieste obvyklým najneskôr 85 dní pred dňom volieb.

NAVRHOVANIE A REGISTRÁCIA KANDIDÁTOV NA FUNKCIU STAROSTU OBCE (PRIMÁTORA)
§ 21
Kandidátne listiny
(1) Kandidátne listiny pre voľbu starostu obce (primátora) môžu podávať politické strany. Každá politická strana môže na kandidátnej listine uviesť iba jedného kandidáta. Politické strany môžu podať kandidátnu listinu so spoločným kandidátom. Kandidátne listiny sa doručia v dvoch rovnopisoch zapisovateľovi miestnej volebnej komisie  -
v Meste Handlová Mária Králová, MsÚ Handlová č.d.9,
Tel.: 046/519 25 18
 
najneskôr 55 dní predo dňom volieb(8.10.2006. Politické strany doručia kandidátne listiny prostredníctvom splnomocnenca.
(2) Kandidovať na funkciu starostu (primátora) môžu aj nezávislí kandidáti. Nezávislý kandidát doručí svoju kandidátnu listinu v dvoch rovnopisoch zapisovateľovi miestnej volebnej komisie v Meste Handlová Mária Králová, MsÚ Handlová č.d.9, Tel.: 046/519 25 18  najneskôr 55 dní predo dňom volieb(8.10.2006).

Súčasťou kandidátnej listiny nezávislého kandidáta je petícia  podpísaná voličmi podporujúcimi jeho kandidatúru. Potrebný počet podpisov v meste Handlová  - 200 . V petícii sa pri každom podpise uvedie meno a priezvisko voliča a trvalý pobyt, ktorým sa rozumie názov obce, názov ulice, ak sa obec člení na ulice, a číslo domu.
(3) Kandidátna listina obsahuje meno, priezvisko a akademický titul, vek, povolanie, trvalý pobyt kandidáta a názov politickej strany, ktorá kandidáta navrhla, alebo údaj o tom, že ide o nezávislého kandidáta. Ku kandidátnej listine sa pripojí vyhlásenie podľa (viď talčivá)
(4) Kandidát na funkciu starostu obce (primátora) musí mať trvalý pobyt v obci, v ktorej kandiduje.
(5) Na funkciu starostu obce (primátora) môže kandidovať aj kandidát na poslanca obecného (mestského) zastupiteľstva.
 Podmienky registrácie viď zákon 346/1990 piata časť

 
 Vzory kandidátnych listín
a potrebných tlačív na registráciu v súboroch na stiahnutie nižšie

 

dnes je: 18.10.2019

meniny má: Lukáš

podrobný kalendár

webygroup

English version
Úvodná stránka