Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Pozvánka na 5. zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Handlová a dokumenty k verejnému pripomienkovaniuVytlačiť
 

i_5625975.jpg

Primátorka mesta Handlová Mgr. Silvia Grúberová zvolává 5. zasadnutie Mestského zastupitelstva mesta Handlová pre volebné obdobie 2018-2022, ktoré sa bude konať vo štvrtok 27. júna 2019 o 13.00h vo veľkej zasadacej miestnosti mestského úradu. Program rokovania nájdete po kliknutí sem

Dokumenty k verejnému pripomienkovaniu do 25.6.2019

Mesto Handlová zverejňuje v zmysle § 6 ods. 3  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov návrhy Všeobecne záväzný nariadení mesta Handlová (VZN) k verejnému pripomienkovaniu: 

ktoré budúpredmetom rokovania MsZ mesta Handlová dňa 27. 6. 2019.

Svoje pripomienky k návrhu VZN môžu uplatniť fyzické a právnické osoby najneskôr do 25. júna 2019 v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na Mestskom úrade v Handlovej.  Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá.   

Kontakt: Mestský úrad Handlová, ekonomické oddelenie, Námestie baníkov č. 7, 972 51 Handlová, email: financne@handlova.sk, Zverejnené dňa 12. 6. 2019

Mesto Handlová zverejňuje návrh Plánu zasadnutí Mestekého zastupiteľtsva mesta Handlová na 2. polrok 2019, ktoré bude predmetom rokovania MsZ mesta Handlová dňa 27. 6. 2019. 

Svoje pripomienky k návrhu môžu uplatniť fyzické a právnické osoby najneskôr do 25. júna 2019 v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na Mestskom úrade v Handlovej. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Kontakt: Mestský úrad Handlová, sekretariát primátorky mesta, Námestie baníkov č. 7, 972 51 Handlová,e-mail: sekretariat@handlova.sk


 
 

dnes je: 25.6.2019

meniny má: Olívia, Tadeáš

webygroup

English version
Úvodná stránka