Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Mestské zastupiteľstvo mesta Handlová 25.4.2019 - materiály k zasadnutiuVytlačiť
 

Erba mesta HandlováPRIMÁTORKA MESTA HANDLOVÁ, Mgr. SILVIA GRÚBEROVÁ

P O Z V Á N K A

V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení jeho neskorších zmien a doplnkov zvolávam 2. zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Handlová pre volebné obdobie 2018 - 2022, ktoré sa bude konať vo štvrtok 25. apríla 2019 o 14,00 hodine, vo veľkej zasadacej miestnosti MsÚ Handlová.

Program rokovania MsZ dňa 25.4.2019 nájdete po kliknutí sem

Oznámenie: Mesto Handlová v súlade s § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. oznamuje, že predmetom schvaľovania Mestského zastupiteľstva ako dôvod hodný osobitného zreteľa, o ktorom Mestské zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov na zasadnutí dňa 25.04.2019 bude na základe odporučenia Mestskej rady predaj nehnuteľností – pozemkov v k.ú. Handlová podľa GP 93/2018 v nasledovnom rozsahu: 

  • parcela C-KN č. 1622/32 – zastavaná plocha o výmere 49 m2 
  • parcela C-KN č. 1622/35 – zastavaná plocha o výmere 102 m2 

V Handlovej 11.4.2019, Oddelenie daní, majetku mesta a podnikateľskej činnosti MsÚ

 


 
 

dnes je: 21.4.2019

meniny má: Ervín

webygroup

English version
Úvodná stránka