Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Podujatia

Burza oblečenia, hračiek, kníh a iného tovaru alebo výhodný nákup a predaj na handlovskom námestí!Vytlačiť
 

Plagát burza Handlová

Materské centrum Lienka pozýva na septembrovú burzu oblečenia, hračiek, kníh, doplnkov, dekorácií a iného tovaru, ktorá sa bude konať 28. septembra na Námestí baníkov v čase od 9.00 h do 12.00 h. Viac na FB stránke materského centra Lienka. Predaj je potrebné nahlásiť vopred cez správu na FB alebo osobne v Materskom centre Lienka, Námestie baníkov 2, 1. poschodie


 
 

Navštívte výstavu ANDRZEJA MIKULSKEHOVytlačiť
 

Dom kultúry Handlová pozýva na výstavu fotografií významného Poľského fotografa, ANDRZEJA MIKULSKEHO, ktorá sa bude konať v utorok 3. septembra 2019 o 15.00 h. v čitárni DK Handlová.

Andrzej Mikulski má za sebou 11 individuálnych a 150 zborových výstav a v Handlovej sa predstaví so súborom fotografií, SCÉNY ZO ŽIVOTA.

Výstava bude prístupná verejnosti do konca septembra.

foto_vystava kopie.jpg


 
 
Položky 1-10 z 18

Všeobecné

Nominujte výnimočných Handlovčanov na ocenenieVytlačiť
 

Plagát NOMINACIE HANDLOVANávrhy na ocenenia môžu predkladať primátorka, poslanci mestského zastupiteľstva i široká verejnosť.

Od roku 2006 samospráva v rámci Handlovských Katarínskych dní oceňuje Handlovčanov, ktorí významne prispeli k rozvoju mesta a šíreniu dobrého mena Handlovej doma i v zahraničí. V roku 2018 boli v kategórii Cena Mesta tieto ocenenia odovzdané i dvanástim pedagógom pri príležitosti Dňa učiteľov a mesto založilo Sieň slávy handlovského školstva. Nominácie je potrebné zasielať do 10. októbra 2019 vyplnením nominačného formulára.

Mesto udeľuje ocenenia v štyroch kategóriách v zmysle Štatútu mesta. Čestné občianstvo, Cenu Mesta, Cenu primátora mesta a odmeny. Cenu Mesta tvorí plaketa s erbom mesta a peňažná odmena. Výnimočne sa môže Cena Mesta udeliť jednotlivcovi – in memoriam. Cena primátora je v rukách štatutára mesta, a je to morálne ohodnotenie jednotlivcov i kolektívov, odmeny sa udeľujú zvyčajne pri výnimočných udalostiach a výročiach mesta. Najvyšším morálnym ocenením je udelenie Čestného občianstva, ktoré majú doposiaľ udelené štyria Handlovčania Ján Štencl, Peter Dubovský, Jozef Juríček a Žofia Martišová. Do roku 2018 mesto udelilo spolu 161 verejných uznaní vo všetkých štyroch kategóriách. 

Ocenenia sa udeľujú za vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky vedeckej, technickej, umeleckej, publicistickej a verejno-prospešnej činnosti. Ocenení môžu byť aj ľudia, ktorí sa významným spôsobom pričinili o hospodársky a kultúrny rozvoj mesta, jeho propagáciu doma i v zahraničí, alebo prispeli k záchrane ľudských životov, majetku mesta a jeho obyvateľov. Návrhy musia byť riadne odôvodnené. Nominačný formulár je dostupný na webovom sídle mesta www.handlova.sk a v kancelárii prvého kontaktu na MsÚ.  

Zasielať nominácie pre jednotlivcov a kolektívy je možné písomne (z dôvodu udelenia súhlasu nominovaného s nomináciou a ochrane osobných údajov) do 10. októbra 2019 na adresu Mestský úrad Handlová, Námestie baníkov 7, 972 51 Handlová alebo elektronicky, pričom je potrebné zaslať scan podpísaného vyplneného nominačného listu na adresu handlova@handlova.sk, predmet správy NOMINACIA NA OCENENIE 2019. Návrhy následne prerokuje mestská rada. Nominácie budú schvaľovať poslanci na mestskom zastupiteľstve 31. októbra 2019. Ocenenia budú odovzdané tradične počas Handlovských Katarínskych dní 2019, ktoré sa budú v tomto roku konať v dňoch 22. - 23. novembra 2019. Nominačné listy nájdete v súborich na stiahnutie nižšie. 


 
 

V meste chýbajú parkovacie miesta. Využívajme viac jestvujúceVytlačiť
 

IMG_5816.JPG

 

Individuálna doprava hrá v našom každodennom živote „prím“. Zvykli sme si využívať autá i na krátke presuny a parkovať pod svojimi oknami. Prvé kroky k ukľudneniu dopravy v meste už máme za sebou. Odborníkmi boli vypracované dopravné projekty týkajúce sa zmeny dopravnej situácie v našom meste. Tou prvou zmenou, po dôkladnom zvážení, je osadenie dopravného značenia na Ul. Partizánska v priebehu mesiaca október. Na nebezpečných miestach bude osadené dopravné značenie zákaz státia. Kde parkovať?

Primátorka mesta zisťovala, ako sú parkovacie miesta na Ul. Partizánska využité. Čo zistila na osobnej obhliadke? Parkoviská v lokalite Partizánska ul. v smere od DK po Slovan. Bolo cca 8 ráno.

1. parkovisko za DK, kapacita 26, z toho 24 voľných miest.

2. parkovisko pred Haterom, kapacita 8, z toho 7 voľných miest. 

3. pozdĺžne parkovanie popri ul. Partizánska, kapacita 5, z toho 3 voľné miesta. 

4. parkovisko pred Slovanom, kapacita 14, voľných 6 miest. 

5. parkovisko medzi Slovanom a DOS-kou, kapacita 12, z toho 7 voľných miest. 

Dvory okolo činžiakov boli takmer plné a pozdĺžne v spodnej časti Partizánskej ulice, od zákruty po most, kde je vždy situácia komplikovaná, parkovalo 12 áut. Podobnú obhliadku zrealizovala večer cca o 20,00  h a stav parkovísk bol podobný.

„Dovolím si tvrdiť, že obyvatelia radi zaparkujú takmer pred vchodovými dvermi, aj na úkor zelených plôch. Pohodlnosť skrátka u väčšiny víťazí. Bezpečnosť áut i chodcov na Partizánskej ulici, od zákruty po most, kde je situácia neprehľadná a niet sa častokrát kam uhnúť, je však dôležitejšia a preto vnímam zákazy státia na tejto ploche ako nutnosť. Parkovať je kde, akurát treba "prekonať bariéru" prejsť metre navyše. Pri väčších nákupoch možno zastať v blízkosti činžiaku, náklad vyložiť a vzápätí auto preparkovať.  Za DK alebo na parkovisku pri Hateri je pravdaže istá obsadenosť počas doobedia a krátko popoludní, preto využívanie obyvateľmi, ktorí sa autom vracajú z práce popoludní je bezproblémová. Autá sa prirodzene prestriedajú. V budúcnosti samozrejme chceme v tejto lokalite vybudovať aj nové parkovacie miesta. Uvažujeme cca o 30 nových parkovacích plôch, ktoré by sme chceli zakomponovať do rozpočtu roku 2020.

Ďakujme obyvateľom za pochopenie a veríme, že sa podarí v budúcnosti vybudovať ďalšie parkovacie mesta. Už teraz máme k dispozíciu malú štúdiu pre celú Handlovú, po ktorej bude nasledovať hĺbková analýza a raelziácia.

JP

IMG_5814.JPG

 

 


 
 

Upozornenie pre chovateľov ošípanýchVytlačiť
 

mor.jpg

Regionálna veterinárna a potravinová správa Prievidza, vzhľadom na nepriaznivú nákazovú situáciu afrického moru ošípaných v SR informuje, že povinnosťou každého chovateľa aj jedného kusa ošípanej je byť registrovaný v Centrálnej evidencii hospodárskych zvierat Žilina. Táto registrácia je bezplatná a nevyplývajú z nej žiadne iné povinnosti napr. daňové. V prípade ochorenia zvierat na africký mor ošípaných nebudú neregistrovanému chovateľovi preplatené žiadne náklady a ešte mu hrozí pokuta za neregistrovanú farmu.

Občania môžu kontaktovať Regionálnu veterinárnu a potravinovú správu Prievidza na telefónnom čísle 046/54 222 47. 


 
 

Oznámenia SSE distribúcia o odstávkach elektrickej energie v meste Handlová a mestských častiachVytlačiť
 

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny zo dňa 13. 09. 2019

 • V zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení oznamujeme, že
 • v termíne 09.10. 2019 v čase od 08.30 h do 14.30 h
 • bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., Obmedzená distribúcia elektriny bude pre odberné miesta a lokality:
 • Nová Lehota 0,56,58,59,60,61,63,64,65,66,67,68,70,71,72,73,74,77,78,79,80,81,82,83,84,86,87,88,
 • 89,90,92,93,95,96,97,98,99,101,102,103,105,106,107,108,109,110,111,112,114,115,
 • 116,117,118,119,120,122,123,124,125,126,127,128,130,131,132,133,134,135,136,
 • 137,138,139,140,141,142,999

 

 


 
 

Z dôvodu havárie sa vykonáva oprava plynovodu na Morovnianskej cesteVytlačiť
 

LOGI SPP

Slovenský plynárenský priemysel – distribúcia, a.s. oznamuje, že z dôvodu havárie na plynárenskom zariadení sa bude realizovať oprava v lokalite Morovnianska cesta 2, Handlová v zelenom páse, s predpokladaným ukončením opráv do 1. októbra 2019. Za zásyp a uvedenie rozkopávky do pôvodného stavu je zodpovedná spoločnosť poverená výkonom opráv J.R. Machinery, s.r.o.


 
 

Ukončili sme prevádzku fontány na námestíVytlačiť
 

Mestská fontána nie je len okrasným prvkom v našom meste ale aj prvkom na osvieženie a spríjemnenia ovzdušia počas horúcich letných dní. Vzhľadom na nadchádzajúce obdobie a predpokladané zmeny počasia mesto ku dňu 6.9.2019 odstavilo prevádzku fontány a vodnej hmly.

„Z dlhodobých predpovedí a tiež zo skúseností z minulého roka, sme sa rozhodli fontánu a vodnú hmlu odstaviť.“ uviedol Jozef Čaplár vedúci oddelenia výstavby, územného plánu, dopravy a ochrany životného prostredia.  Z dlhodobého hľadiska už nebudú také vysoké teploty a vodné zrážky budú dostatočné na to, aby klíma v meste nebola nadpriemerne horúca a suchá.

Pod dohľadom mesta odstavil fontánu zamestnanec spoločnosti, ktorý technickú časť fontány zriadil aj zapájal. „Vypustila sa voda, ktorá išla priamo k tryskám do vyrovnávacej nádrže, vypustilo sa potrubie v šachte, vypustilo sa čerpadlo a filter, a PH a RIDOX sondy sa zazimovali. Dôležité je aby v potrubiach a filtroch neostala voda a mráz ich tak nepoškodil“ uviedol na záver.

Skorším odstavením prevádzky fontány sa tak zníži znečistenie listami, zníži sa spotreba vody, čo je pozitívne aj v rámci šetrenia mestskej kasy a predíde sa aj poškodeniu v prípade skorších mrazov.

Toto leto fontána po oprave fungovala nepretržite. Nielen vďaka oprave. Zamestnanci mesta počas leta pravidelne fontánu kontrolovali a čistili. Ako sme už písali v Handlovskom lase, keď sme boli pozrieť fontánu na námestí náhodne, bola bez kameňov a smetí. Ale vraj si to vyžaduje viac úsilia. Ruky a nohy si budete môcť ovlažiť v handlovskej fontáne na námestí opäť v júni budúceho roka.

                                   DSC_0103.JPG


 
 

Požiadajte mesto o dotáciu do konca septembra!Vytlačiť
 

 

ilustračný obrázokKoncom septembra sa začína plánovať rozpočet mesta na budúci rok. Časť financií mesto, tak ako každý rok, vyčlenení na pekné projekty. Zažiadajte o dotáciu z rozpočtu mesta Handlová do konca septembra.

Dotácia, resp. nenávratný finančný príspevok z rozpočtu mesta je poskytovaný oprávneným osobám vo výške schválenej mestským zastupiteľstvom na účel a za podmienok stanovených všeobecne záväzným nariadením – VZN č.3/2019.

Oprávnení žiadatelia musia byť právnické osoby, fyzické osoby - podnikatelia, ktorí majú sídlo či trvalý pobyt na území mesta, pôsobia či vykonávajú činnosť na území mesta alebo poskytujú služby obyvateľom mesta na podporu všeobecne prospešných, verejnoprospešných účelov, verejnoprospešných služieb a na podporu podnikania a zamestnanosti.

Zameranie a smerovanie dotácii je predovšetkým do nasledovných oblastí:

 • kultúrno - spoločenské aktivity - profesionálne
 • umelecké a amatérske
 • šport, telovýchova a mládež
 • sociálne služby, sociálna pomoc a zdravotníctvo
 • charita rozvoj školstva a vzdelávanie
 • ochrana a tvorba životného prostredia
 • služby na podporu regionálneho rozvoja, zamestnanosti a inštitucionálna podpora

Výška sumy vyhradenej na podporu zo strany mesta sa bude prehodnocovať až pri zostavovaní rozpočtu na rok 2020. Následne sa budú žiadosti posudzovať podľa parametrov a podmienok vo VZN 3/2019. Finančný príspevok bude vybraným subjektov schválený mestským zastupiteľstvom a bude vyplatený formou prevodu a to do 30 dní od podpísania zmluvy o dotácií. Všetky potrebné informácie, presné znenie VZN, podmienky na získanie dotácie ako i žiadosť nájdete v sekcii SAMOSPRAVA VZN 3/2019 po kliknutí sem.

 

 

 


 
 

Pozvánka na 7. zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta HandlováVytlačiť
 

i_5625975.jpg

Primátorka mesta Handlová Mgr. Silvia Grúberová v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení jeho neskorších zmien a doplnkov zvoláva 7. zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Handlová pre volebné obdobie 2018 - 2022,  ktoré sa bude konať vo štvrtok 26. augusta 2019 o 14.00 hodine, vo veľkej zasadacej miestnosti MsÚ Handlová. 

Materiály a dokumenty k zasadnutiu nájdete po kliknutí sem


 
 
Položky 1-10 z 18

dnes je: 23.9.2019

meniny má: Zdenka

podrobný kalendár

webygroup

English version
Úvodná stránka